OLOMOUC – Tři vykácené stromy v Olomouckém kraji loni nahradily jen dvě sazenice. Na území celé republiky stromů podél cest dlouhodobě ubývá a mizí tak levná a účinná ochrana před extrémními teplotami, suchem a prachem i naše historické dědictví. Boj proti klimatické změně systematickou výsadbou a údržbou stromů kolem silnic zůstává pouhým slibem vlády bez reálných výsledků.

Stromy z české krajiny mizí a není proto divu, že lidem kácení stále více vadí. Stromy nám pomáhají chladit vzduch a zadržovat vodu, což v době s extrémními výkyvy počasí potřebujeme jako sůl,” říká Marcela Klemensová z Arniky, expertka na ochranu stromů a alejí.

Krajská správa silnic v Olomouckém kraji v roce 2019 pokácela 1401 a vysadila 1021 stromů, ne vždy na stejném místě. Napříč republikou je situace opačná – 19 214 padlých stromů kolem silnic nahradilo jen 12 085 sazenic, z nichž pouhých 37 % silničáři vysázeli na místě kácení. Trend se od roku 2003 navzdory různým slibům politiků a příslušných ministerstev, dotačním programům na ochranu krajiny a krátkodobým pozitivním výkyvům nemění.

Statistiky výsadby a kácení alejí podél cest v České republice za rok 2019

KrajVykácenoVysazenoPoměr
Liberecký5502 5621 : 4,7sázení výrazně převažuje
Středočeský4911 2501 : 2,6
Ústecký4465601 : 1,3
Moravskoslezský7915781,4 : 1kácení převažuje
Olomoucký1 4011 0211,4 : 1
Plzeňský1 7141 1481,5 : 1
Jihomoravský8985571,6 : 1
Vysočina3 2451 8331,8 : 1
Královéhradecký1 8886403 : 1kácení výrazně převažuje
Jihočeský4 0431 1793,4 : 1
Pardubický2 1314834,4 : 1
Karlovarský6491384,7 : 1
Zlínský9671367,1 : 1
Celkem19 21412 0851,6 : 1kácení převažuje

Podrobné statistiky najdete na http://aleje.org/pro-uredniky-a-spravce/statistika-kaceni

Vzrostlé a pravidelně udržované stromy podél silnic v krajině přitom potřebujeme. Vozovky i krajinu jednoznačně chrání před horkem, silnými poryvy větru, sněhovými jazyky, snižují prašnost, během přívalových dešťů zadržují vodu a zpevňují zem. Správně vysazované a udržované stromy podél silnic tak jednoznačně zmírňují důsledky extrémních výkyvů počasí. V našich sídlech také významně zvyšují kvalitu bydlení.

Vládní dokument Národní akční plán adaptace na změnu klimatu od roku 2017 dává Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu dopravy za úkol zpracovat metodický pokyn údržby a rozvoje doprovodné funkční zeleně podél silnic a železnic ve vztahu k adaptaci na změnu klimatu. Plnění povinnosti je natolik pomalé, že k zásadní změně v dohledné době jen tak nedojde. Nadějí pro stromy v krajině jsou proto samosprávy obcí a aktivní občané, kteří stále častěji berou výsadbu a ochranu stromů nejen u silnic do vlastních rukou.

Stromy jsou součástí krajiny a měst, ve kterých žijeme.

Žádné oficiální statistiky o kácení a výsadbě alejí podél silnic na celostátní úrovni neexistují. Souhrnné přehledy proto od roku 2003 zpracovává spolek Arnika dotazováním u jednotlivých krajských správ údržby silnic. Přesto jsou statistiky neúplné a chybí informace, jak jsou nové výsadby úspěšné nebo kolik stromů vysázených u silnic před deseti lety zdárně prospívá.