V pondělí 16. listopadu od 9 hodin se v budově magistrátu v Hynaisově ulici uskuteční jednání Zastupitelstva města Olomouce. Nouzový stav a vládou vyhlášená opatření znamenají mnoho změn v přípravách. Větší technická podpora, změna zasedacího pořádku, jiný způsob hlasování – to vše znamenají přípravy na variantu kombinované účasti. Při dodržení všech hygienických nařízení samozřejmě může být přítomna i veřejnost.

V době, kdy není jisté, zda se osobního jednání budou moci zúčastnit všichni zastupitelé, je třeba připravit variantu, kdy se někteří z nich budou chtít k jednání připojit vzdáleně. Mimo jiné to znamená také schválení ad hoc jednacího řádu, který umožní odlišný průběh zasedání a hlasování. „Připravujeme zasedání v zastupitelském sále tak, aby byly dodrženy dvoumetrové rozestupy, takže upravíme zasedací pořádek a všichni přítomní zastupitelé dostanou mobilní hlasovací zařízení, protože nebude moci být využito to standardní, které běžně používáme. Se zastupiteli, kteří se nebudou moci účastnit jednání v sále, budeme ve spojení prostřednictvím videokonference, kterou budeme promítat do sálu, ale i zpět ze sálu k nim. V rámci vzdáleného přístupu proběhne hlasování pomocí hlasovacích kartiček,“ přibližuje průběh pondělního jednání zastupitelstva náměstek primátora Matouš Pelikán. Sčítání hlasů z mobilního hlasovacího zařízení a vzdálených přístupů ve videokonferenci pak zajistí skrutátorky přítomné v sále.

Pracovníci IT oddělení olomouckého magistrátu už mají zkušenost s kombinovanou formou jednání z ustavujícího krajského zastupitelstva, které pomáhali technicky zajistit. Do videokonference měli připojených sedm absentujících zastupitelů. IT oddělení tedy nyní pracuje na nastavení správných úrovní mikrofonů a reproduktorů, aby nedocházelo k ozvěně, a stejně tak je potřeba sladit přenos obrazu a zvuku, aby se nerozcházely. To vše je pak třeba otitulkovat a přenést na internet.

Celé jednání, včetně vzdálených přístupů, bude přenášeno on-line, tak aby jej mohli sledovat také občané. Jejich osobní přítomnost na zasedání samozřejmě není vyloučena, mohou se zapojit stejně, jako to bývá zvykem při klasickém jednání, tedy mezi 13. a 14. hodinou nebo k jednotlivým bodům, ke kterým se včas podle jednacího řádu přihlásí. Vzdálený přístup veřejnosti do diskuse bohužel možný není. „Je pro nás velmi důležité chránit zdraví nejen přítomných zastupitelů a podpůrného personálu v sále, ale také veřejnosti, proto jsme na jednání krizového štábu schválili doporučení vstupovat na jednání zastupitelstva pouze s respirátorem typu FFP 2. Pokud občané, kteří se do jednání budou chtít zapojit, takovýmto respirátorem nedisponují, budeme jich mít několik přichystaných právě pro tento účel, abychom jim je před vstupem do sálu mohli nabídnout,“ říká primátor Mirek Žbánek.

V jarní vlně koronavirové epidemie zasedalo Zastupitelstvo města Olomouce zcela on-line, v jednacím sále byl přítomný pouze primátor a technická podpora, všichni ostatní zastupitelé pak k jednání přistupovali vzdáleně ze svých kanceláří nebo z domova. Hybridní model zasedání už pracovníci IT oddělení otestovali na nedávném jednání krajského zastupitelstva a případné technické nedostatky tak mohou postupně odstraňovat. „Je to samozřejmě i výzva do budoucna, propojit a sladit systémy tak, aby například i vzdálené hlasování mohlo probíhat elektronicky,“ nastiňuje primátor další směr, kam by digitalizace jednání mohla směřovat.

Mgr. Jana Doleželová
Magistrát města Olomouce
tiskové oddělení