Z důvodu výcvikové činnosti Armády ČR bude ve čtvrtek 12.11.2020 uzavřena komunikace mezi obcemi Žárovice a Drahany v době od 8.00 do 22.00 hodin. Objízdná trasa je vedena přes Vícov a Protivanov.


Městský úřad v Plumlově bude otevřen vždy v pondělí od 7:00-12:00 a ve středu od 12:00-17:00.


Žádáme občany, aby vzhledem k závažné epidemiologické situaci v naší obci důsledně dodržovali povinnost nošení roušek na veřejnosti a neshlukovali se.


Knihovny v Plumlově, Soběsukách a Žárovicích, budou do odvolání uzavřeny.


Město Plumlov nabízí v době nouzového stavu občanům možnost dovozu obědů do domu, případně na výdejní místa. Cena 1 oběda je 85 Kč, objednávky na odběr obědů je možné činit pouze na celý kalendářní týden. Přihlášky k dovozu obědů můžete provést na telefonním čísle 775 290 126 (paní Menšíková), která Vám podá i další informace. Současně je Město Plumlov schopno pro občany zajistit dovoz nákupu nebo léků. S těmito požadavky se obracejte na starostku města (telefon: 774 302 162).


Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin. Komunitní kompostárna v areálu ZD je otevřena každý týden v pondělí v době od 15.30 do 19.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.


 Informujeme občany, že je nově umožněno ukládat kovový odpad (plechovky a konzervy) do žlutých popelnic (v domácnostech) a kontejnerů na plasty.