Žádáme občany, aby vzhledem k závažné epidemiologické situaci v naší obci důsledně dodržovali povinnost nošení roušek na veřejnosti a neshlukovali se.

Městský úřad v Plumlově bude otevřen v pondělí 2. 11. 2020 od 7:00 – 12:00

Městský úřad v Plumlově je z důvodu nemoci pro veřejnost uzavřen. V případě potřeby volejte na tel. paní starostky Jančíkové: 774 302 162, nebo pana místostarosty Hyndricha: 774 302 163

Stavební úřad v Plumlově je z důvodu nemoci pro veřejnost uzavřen. V případě potřeby volejte p. Chytráčkovou: 773 337 841

Knihovny v Plumlově, Soběsukách a Žárovicích, budou do odvolání uzavřeny.

Město Plumlov nabízí v době nouzového stavu občanům možnost dovozu obědů do domu, případně na výdejní místa. Cena 1 oběda je 85 Kč, objednávky na odběr obědů je možné činit pouze na celý kalendářní týden. Přihlášky k dovozu obědů můžete provést na telefonním čísle 775 290 126 (paní Menšíková), která Vám podá i další informace. Současně je Město Plumlov schopno pro občany zajistit dovoz nákupu nebo léků. S těmito požadavky se obracejte na starostku města (telefon: 774 302 162).

Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin. Komunitní kompostárna v areálu ZD je otevřena každý týden v pondělí v době od 15.30 do 19.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Informujeme občany, že je nově umožněno ukládat kovový odpad (plechovky a konzervy) do žlutých popelnic (v domácnostech) a kontejnerů na plasty.