Ve dnech 26.10. – 31.10. 2020 bude částečně uzavřena silnice II/367 ul. Kralická, v místě pod mostem D46 v Prostějově, z důvodu výměny kanalizace.

Překop silnice bude prováděn tak, že 3 dny bude uzavřena jedna ½ silnice, následující 3 dny druhá ½ silnice.

komunikace: II/367 v ul. Kralická, v místě pod mostem sil. D46 v Prostějově

důvod uzavírky: provádění stavebních prací – výměna kanalizace (výkop, montáž, zásyp) týkající se akce „D46 MÚK Prostějov“

na dobu: od 26. 10. 2020 do 31. 10. 2020 (překop po polovinách, každá polovina 3 dny)

objížďka: není stanovena


Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije neuzavřenou část komunikace.