Hlášení místního rozhlasu – 42.týden 2020


Městský úřad v Plumlově je z důvodu nemoci pro veřejnost uzavřen. V případě potřeby volejte na tf paní starostky Jančíkové: 774 302 162, nebo pana místostarosty Hyndricha: 774 302 163.

Knihovny v Plumlově, Soběsukách a Žárovicích, budou do odvolání uzavřeny.

Radim Kristek – serves.cz – rizikové kácení nabízí svoje služby, které jsou v tomto čase aktuální: pokácení nebo ořez nebezpečných, nebo suchých a jinak poškozených stromů. V případě zájmu volejte na tel. číslo 733 398 777, 733 398 777, více na http://www.serves.cz.

Oznámení

Stavební úřad v Plumlově je z důvodu nemoci pro veřejnost uzavřen. V případě potřeby volejte p. Chytráčkovou: 773 337 841

Mimořádná zpráva povodňové komise Plumlov:
Z důvodu zvyšující se hladiny vodních toků a nebezpečí ohrožení majetku upozorňujeme občany, aby si zabezpečili svůj majetek a nezdržovali se v blízkosti toků!

Město Plumlov nabízí v době nouzového stavu občanům možnost dovozu obědů do domu, případně na výdejní místa. Cena 1 oběda je 85 Kč, objednávky na odběr obědů je možné činit pouze na celý kalendářní týden. Přihlášky k dovozu obědů můžete provést na telefonním čísle 775 290 126 (paní Menšíková), která Vám podá i další informace. Současně je Město Plumlov schopno pro občany zajistit dovoz nákupu nebo léků. S těmito požadavky se obracejte na starostku města (telefon: 774 302 162).

Z důvodu nařízení vlády je zámek Plumlov od 12. října 2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřen.

Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin. Komunitní kompostárna v areálu ZD je otevřena každý týden v pondělí v době od 15.30 do 19.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Informujeme občany, že je nově umožněno ukládat kovový odpad (plechovky a konzervy) do žlutých popelnic (v domácnostech) a kontejnerů na plasty.