Krizový štáb statutárního města Olomouce včera projednal a upřesnil dopad vládních opatření na zabránění šíření koronaviru a onemocnění covid-19. Ta neovlivní chod úřadu pro veřejnost. Jejich cílem je udržet v chodu i zdravotní systém.

„Vládní nařízení ovlivní například jednání odborných komisí, poradních orgánů a komisí městských částí. Ty by se měly scházet pouze virtuálně prostřednictvím videokonferencí. Výjimku v tomto případě má pouze finanční výbor a majetkoprávní komise. Jejich zástupci se mohou sejít osobně ale pouze za dodržení přísných bezpečnostních podmínek,“ uvedl primátor a předseda krizového štábu Mirek Žbánek.

Školy a školská zařízení

Město i nadále posiluje bezpečnost zaměstnanců u veřejnosti instalací plexisklových zábran či dezinfikátorů. Na základní školy byly učitelům i technickému personálu předány respirátory a to přesto, že byla všem školám nařízena distanční výuka.
„Fungovat zatím budou školní jídelny. Aktuálně zjišťujeme zájem rodičů o odběr obědů do vlastních nádob,“ popsala vedoucí odboru školství Hana Fantová. Zároveň potvrdila, že všechny tělocvičny a školní hřiště jsou pro veřejnost zavřena.

Hlídání dětí a volný čas

Olomoucký kraj vyčlenil několik základních a mateřských škol, které budou k dispozici dětem, jejichž rodiče pracují v souvislosti s covid-19 v první linii. Jedná se o lékaře, zdravotní sestry, policisty, hasiče nebo poskytovatele sociálních služeb. Všechna ostatní školská zařízení s výjimkou mateřských škol budou od středy 14. října kvůli koronaviru dočasně uzavřena.

V Olomouci se jedná o ZŠ a MŠ Holečkova, která stejným způsobem fungovala už na jaře. Provoz ve třech třídách po 30 dětech bude zabezpečen v souladu s platnými hygienickými předpisy a opatřeními.

„Město nyní prověřuje možnost, zda je zájem o stejnou službu pro děti od tří do desíti let i v případě odpoledních a nočních směn rodičů,“ naznačil tajemník magistrátu Jan Večeř.

Město zatím nepřistoupilo k uzavření venkovních dětských hřišť. „Zůstávají otevřená, ale důrazně žádáme o dodržování hygienických pravidel i omezeného počtu návštěvníků,“ prohlásil vedoucí odboru ochrany obyvatel Jan Langr.

Pomoc města: infolinka, trasování i přístřeší

Na informačním centru radnice je opět v provozu bezplatná krizová linka 800 606 800. Ta je obsluhována denně do 18 hodin. Magistrát je ale připraven pomoci i krajské hygienické stanici v případě trasování a vyčlenit pracovníky do call centra.
O nakažené lidi bez přístřeší se postará odbor sociálních věcí magistrátu. „V současné době prověřujeme vhodné objekty s kapacitou do dvaceti osob,“ potvrdil jeho vedoucí Michal Majer.

Dohled na alkohol

Kritickým místem se může stát omezení konzumace alkoholu. Výdejní okénka by měla lidem nabízet pouze stravu. Pokud by u nich docházelo k prodeji a konzumaci alkoholu, jsou připraveni zasáhnout policisté i strážníci.

Současná vládní opatření platí do 2. listopadu, nouzový stav o jeden den déle.