Dobrá zpráva pro město přišla v září ministerstva pro místní rozvoj. Díky tomu, že se podařilo navýšit alokaci výzvy Rozvoj sociálních služeb, dostane se i na projekt rozšíření azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Olomouci v Holečkově ulici 7. Původně byla totiž olomoucká žádost o dotaci pro nedostatek financí zařazena mezi náhradní projekty.

Rozšířením objektu C vzniknou čtyři nové pokoje ve třech ubytovacích jednotkách i s příslušným zázemím. V těchto nových prostorách můžeme poskytnout ubytování celkem třinácti osobám,“ uvedl Matouš Pelikán, náměstek primátora.

Celkové náklady na zamýšlené rozšíření objektu jsou 4,29 milionu korun, ministerstvo nabídlo městu z uvedené výzvy dotaci v objemu 3,86 milionu korun. „Vyjádřili jsme s touto nabídnutou částkou souhlas a zájem náš původní projekt uskutečnit,“ potvrdil náměstek Pelikán. Tento záměr pak schválila i městská rada. Podle podmínek dotace je nutné tento projekt realizovat do konce roku 2022.

Cílem Domova pro ženy a matky s dětmi v Holečkově ulici je poskytovat podporu ženám, matkám s nezletilými dětmi a těhotným ženám starším 18-ti let, pokud se ocitnou v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, ohrožené domácím násilím a tím zabránění sociálnímu vyloučení. Smyslem domova je poskytnout těmto ženám útočiště na nezbytně nutnou dobu. V Olomouci je pro potřeby matek s dětmi také azylový dům v Sokolské ulici.

Mgr. Radka Štědrá
Magistrát města Olomouce