Podzimní úklid proběhne v Prostějově stejně jako každý rok v měsíci říjnu. Bude zahájen  v pondělí dne 05. 10. 2020. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako v předešlých letech se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad). Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

05. 10. – sídl. Hloučela – C. Boudy, A. Slavíčka, V. Špály, J. Zrzavého

06. 10. – Vícovská – V. Škracha, B. Šmerala – dál k rybníku

07. 10. – Waitova – Dr. Horáka, Okružní ul. za hostincem U posledního haléře

08. 10. – Česká-Máchova, Riegrova, Drozdovice – u trafiky, B. Němcové

09. 10. – Fanderlíkova – u Sezaka, Fanderlíkova – školka, Kpt. O. Jaroše, Za veledromem naproti č. 8

12. 10. – Šárka – Spitznerova, Dolní – parkoviště u věžáků č. 26, Jezdecká – Puškinova, Husovo nám. – u školy

13. 10. – Arbesovo nám., sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní, V. Nezvala, nám. Spojenců

14.10. – Trávnická – střed, Švabinského, Havlíčkova 43, Joštovo nám.

15. 10. – Dobrovského – Tylova, Libušínka, Dobrovského – parkoviště za obchodem, Vodní – Mlýnská

16. 10. – Nerudova – domov důchodců, Bezručovo nám.

19. 10. – Pod Kosířem – Palečkova, Pod Kosířem – Atletická, Rejskova, Volfova – Příční

20. 10. – Žižkovo nám., nám. E. Husserla

21. 10. – Žešov – hospoda, u obchodu, dětské hřiště, Žešov – hřiště

22. 10. – Domamyslice – u samoobsluhy, ul. 5. května, u kapličky, Gen. Sachera

23. 10. – Čechovice – u pošty, Luční, u kapličky, Čechovická u ZD

26. 10. – Krasice – Západní, Moravská za obchodem, Na Brachlavě, Na Vyhlídce

27. 10. – Vrahovice – Trpínky, K. Světlé, Čechůvky točna, M. Alše-P. Jilemnického

29. 10. – Vrahovice – Jano Köhlera, J. Suka

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a na Magistrátu města Prostějova – Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.