Ve dnech 5. 10. – 30. 11. 2020 bude uzavřena křižovatka ulic Dykova x J.B. Pecky z důvodu výměny veřejného vodovodu. Stavbu provádí Vodovody a kanalizace a.s., Krapkova 26, Prostějov.