V Olomouci bude opět možné zbavit se nepotřebného odpadu, vysloužilého elektra nebo listí shrabaného při podzimním úklidu zahrádek. V říjnu startují podzimní sběrové soboty, potrvají celý měsíc.

Od začátku až do konce října se mohou Olomoučané pohodlně zbavit velkoobjemového odpadu, vysloužilého elektroodpadu nebo biodpadu na sběrových sobotách. Jejich podzimní etapa proběhne na celkem dvaceti stanovištích ve městě a uskuteční se bez finanční spoluúčasti komisí místních částí.“ upozorňuje náměstek primátora Otakar Bačák.

První sběrová sobota se uskuteční 3. října, další budou probíhat v termínech 10., 17., 24. a 31. října. „Pro občany zůstávají zachována stanoviště v okrajových částech města se špatnou dostupností sběrových dvorů a stanoviště v centrálních městských částech jsou optimálně plošně rozložena tak, aby byla maximálně dostupná,“ zdůraznil primátor Mirek Žbánek.

Město totiž z ekonomických důvodů letos poprvé přistoupilo k optimalizaci sběrových sobot. Nově tak neodpovídají členění na jednotlivé městské části a oproti předchozím rokům mají zkrácenou dobu konání z původních pěti na tři hodiny, tzn. od 8:00 do 11:00. „Po vyhodnocení minulých let jsme přistoupili k lepší organizaci sběrových sobot. Nechceme, aby o ně lidé přišli, ale musí být efektivnější. Dříve se konaly plošně po celém městě, a to i v těch městských částech, kde jsou sběrové dvory nebo se nacházejí v jejich bezprostřední blízkosti,“ vysvětlil náměstek Otakar Bačák.

Obyvatelé z jakékoli městské části tak mohou na podzim nově využít kterékoliv pro ně nejdostupnější stanoviště podle místa a termínu. Na každém z nich budou po celou dobu k dispozici pracovníci technických služeb, kteří budou dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů. Kontejnery budou na stanoviště přistaveny vždy od 8 hodin a ještě tentýž den, po 11 hodině odvezeny. „Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze na určených stanovištích v tomto vyhrazeném čase a předávali jej výhradně pracovníkům svozové firmy,“ zdůrazňuje Petr Swaczyna z oddělení odpadového hospodářství.

Kusový domovní odpad je možné bezplatně odevzdávat také ve sběrových dvorech v Neředíně či Hodolanech. Stavební odpad a odpad s obsahem azbestu se odevzdává pouze za úplatu ve sběrovém dvoře v Chválkovicích v ulici U panelárny.

Jaké odpady lze odevzdávat?

Starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), použitý jedlý olej, drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, chemikálie, baterie), vysloužilá elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory, rádia, počítače, zářivky) a biologický odpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner. V rámci sběrových sobot je možné odkládat i použitý textil. Jediné, co není možné odevzdat, je stavební odpad.

HARMONOGRAM SBĚROVÝCH SOBOT – PODZIM 2020

čas konání 8:00 – 11:00 hod.

3. října 2020

Droždín ulice Gagarinova (pod hasičskou zbrojnicí)

Lošov ulice Svolinského (u hasičské zbrojnice)

Radíkov parkoviště za točnou autobusů MHD

Svatý Kopeček ulice Radíkovská parkoviště (u hřiště)

10. října 2020

Nedvězí Neklanova (u bývalé hasičské zbrojnice)

Nemilany ulice Povelská (u obchodu)

Slavonín ulice Pod Kostelem

Tabulový Vrch roh ulic Hněvotínská a Stupkova

17. října 2020

Hejčín roh ulic Balbínova a Mojmírova

Hodolany roh ulic Nezvalova a Zeyerova

Chomoutov ulice Dalimilova (u hospody)

Lazce roh ulic Urxova a Na Letné

24. října 2020

Holice roh ulic U Hřiště a Přerovská (parkoviště)

Chválkovice u křižovatky ulice Na Zákopě a Selské náměstí

Nový Svět ulice Přichystalova (u obchodu)

Týneček ulice Bohuslava Martinů (u rybníka)