OLOMOUC – Soutěž Odpadový Oskar vyhodnocuje množství směsných odpadů, které vyprodukují občané jednotlivých obcí. Krajský primát v kategorii obcí nad 5000 obyvatel získal Šumperk. Jeho občané dokážou vytřídit 38 % odpadů. Uznání si zasloužily i další obce Olomouckého kraje, které získaly ocenění Odpadový Oskar.

Soutěž pro všechny obce v České republice upozorňuje na zodpovědné nakládání s odpady a motivuje k lepšímu třídění a ke snižování směsného komunálního odpadu. Letos ji vyhlásil spolek Arnika už pošesté.

Lidé z oceněných měst jsou velmi zodpovědní k životnímu prostředí a za svou svědomitost ve třídění si zaslouží velké poděkování. Toho by však nedosáhli bez vynikajících podmínek třídění a motivace lidí ze strany vedení města,“ shrnul odborník na odpadové hospodářství Milan Havel z Arniky.

Kromě města Šumperk v Olomouckém kraji vynikaly Tučín mezi městy do 1000 obyvatel a Mikulovice mezi městy do 5000 obyvatel. Nejlepších výsledků dosahují tam, kde lidé platí za svoz jen skutečně vyhozeného množství odpadů (tzv. PAYT). Vedle oceněných obcí a měst Arnika také vyzdvihla příklad dobré praxe města Jeseník za výbornou práci na zlepšování odpadového hospodářství.

Výsledky obcí v Olomouckém kraji podle údajů za rok 2019

obce do 1000 obyvatel

1. Tučín (440 obyvatel) – 77,2 kg/ob/rok, úroveň třídění 21,9 %

obce od 1001 do 5000 obyvatel

1. Mikulovice (2525 obyvatel) – 132,4 kg/ob/rok, úroveň třídění 23,7 %

obce nad 5000 obyvatel

1. Šumperk (25 957 obyvatel) – 143,8 kg/ob/rok, úroveň třídění 38,1 %

Příklady dobré praxe odpadového hospodářství jsou detailněji popsány na webu Arniky. Za šest let konání soutěže bylo takto oceněno 20 obcí.

Česká republika má oproti ostatním vyspělým zemím výrazně vyšší produkci směsného komunálního odpadu. Domácnosti a firmy naší republiky ročně vyhodí v průměru 270 kg, zatímco v Rakousku nebo v Německu je to jen 170 kg. Je nejvyšší čas, abychom množství směsného komunálního odpadu ještě více snížili a v nejlepším případě předešli jeho vzniku.

Každým dnem můžeme vytvářet méně odpadu.