Částečná uzavírka ul. Wolkerova

silnice: II/150 na ul. Wolkera v Prostějově (v úseku ul. Brněnská – Lidická)

důvod uzavírky: strojní/ruční výkop 4 sond v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad (důvodem je ověření hloubky uložení vodovodního a plynovodního potrubí v tělese silnice)

na dobu: od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020 

délka uzavírky: 4 x 15 m v úseku ul. Brněnská – Lidická

objížďka: není stanovena

Změny v dopravě a jiné: Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije okolní komunikace.