(18. 8. 2020, Olomouc) Švýcarská metodika poradensko-inovačního programu PLATINN nabízí koučink a mentoring z řad expertů, mezi kterými jsou majitelé úspěšných firem, zkušení nezávislí experti, konzultanti či vrcholoví manažeři. S jejich podporou dokážou firmy odhalit inovační příležitosti a provést změny, které jim pomohou v růstu a rozvoji. Nově se do prestižního programu zapojil také Olomoucký kraj

Základ pro platformu Platinn.cz položil švýcarský konzultační program s názvem PLATINN – tzn. PLATform for INNovation. Díky finanční podpoře Olomouckého kraje se brány programu otevřely přímo v Olomouckého kraji i pro firmy z regionu. Výkonem programu PLATINN je pověřeno Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK). „Naším cílem je zvýšení inovační výkonnosti malých a středních firem a tím i konkurenceschopnosti regionu. Díky vstupu ICOK do sítě Platinn.cz se podnikatelům z Olomouckého kraje otevírá možnost využít podporu zkušených expertů i z dalších krajů České republiky,“ vysvětluje hlavní důvody vstupu ředitelka ICOK Marie Studená.

Díky programu firmy odhalí inovační příležitosti a realizují změny vedoucí k růstu firmy a rozvoji regionu. Získají dostatek informací, na jejichž základě budou moci rozhodnout o nastartování inovačního procesu ve své firmě, získají zkušenosti s řízením inovačních procesů. Podpora expertních služeb usnadňujících vznik inovací napomůže zvýšení inovační kapacity a následnému růst firem v regionu Olomouckého kraje. 

Program PLATINN má za cíl nabídnout firmám profesionální expertní podporu zacílenou na klíčové růstové příležitosti jejich firmy v první fázi bezplatně, díky podpoře Olomouckého kraje, a v další fázi za zvýhodněnou cenu. Na webu programu PLATINN se lze inspirovat desítkami success stories, inspirujících příběhů úspěšných podnikatelů, psaných samotnými jednateli či řediteli firem, které programem prošly. Jde o firmy z oblasti IT, strojírenské výroby, geoinženýringu nebo třeba podnikatele v malovýrobě textilních produktů či designu. PLATINN je otevřen všem oborům podnikání.

Důležitý je smysl celé iniciativy, kterou je podpora rozvoje byznysu malých a středních podnikatelů. Podle manažera ICOK Martina Ohlídala je ekonomika Olomouckého kraje do významné míry závislá na působení nadnárodních firem: „Možnosti malých a středních firem vlastními silami dosáhnout inovací, které je posunou dále, mohou být omezené. Díky zkušeným odborníkům, které PLATINN nabízí, však mohou firmy případný handicap snadno překonat. Konzultanti PLATINN, které lze v rámci programu získat za velmi příznivých podmínek, za sebou mají kromě vlastní úspěšné kariéry i desítky zdárných realizací ve firmách.“ 

Způsobů a konkrétních příležitostí k řešení experty PLATINN může být mnoho – od inovací v marketingu, přes digitalizaci, inovace metod ve výrobě, financování až třeba po poradenství v inovaci byznys modelu nebo organizačních řešení společností. Podpora PLATINN se týká všech podnikatelů, nejvýše však velikosti střední firmy.

Ve spolupráci s partnerským Jihomoravským inovačním centrem (JIC) připravuje ICOK první seznamovací setkání s programem PLATINN PRO FIRMY V OLOMOUCKÉM KRAJI. Akce proběhne už 3. září 2020 od 9 hod. v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Registrace na seznamovací setkání je otevřena na webu Inovačního centra Olomouckého kraje nebo na telefonním kontaktu manažera PLATINN Martina Ohlídala (ohlidal@inovaceok.cz, 725 468 700).