Ve dnech 31. 7. – 5. 8. 2020 bude uzavřena komunikace na pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. Čechůvky. Důvodem je překop komunikace pro uložení nového zemního kabelu nízkého napětí. Odpovědná osoba: Stanislav Liška, tel. : 774 718 199

Více informací na: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/pozor-na-uzavirku-v-cechuvkach.html