Ve dnech 29. 7. – 9. 8. 2020 bude úplně uzavřena místní komunikace na ul. Lidická (před pozemkem parc.č. 3378 v k.ú. Prostějov) z důvodu výkopových prací pro kanalizační přípojku. Stavbu provádí Tomáš Rychlík, tel. 604 809 168.