silnice:                    II/150A v ul. Vápenice

důvod uzavírky:    provádění stavby „Prostějov – II/150A, ul. Vápenice“

na dobu:                 od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020

délka uzavírky:     cca 520 m

objížďka:              objízdná trasa je vedena po silnicích II/150 a II/150A (ulice Palackého, Wolkerova a Újezd). Vjezd a výjezd do centra zajištěn pouze pro dopravní obsluhu a zásobování a to po trase místních komunikací ulic U Spořitelny, Knihařská, Fűgnerova. Objízdné trasy jsou obousměrné.

 Odpovědná osoba za společnost EUROVIA CS, a.s., Arnold Rozehnal, tel. 737 257 058.

———————————————–

Ve dnech 1. 7. – 31. 8. 2020 bude uzavřen chodník a část cyklostezky na ulici K. H. Kepky, z důvodu opravy vodovodu. Stavbu provádí STRABAG a.s., Praha, odpovědná osoba J. Kulfierz, tel. 724 518 689.