Ve dnech 29. 6. – 30. 6. 2020 bude částečně omezen provoz na ulici Okružní, z důvodu realizace stavby „Cyklistická stezka Okružní, III. etapa“. Odpovědná osoba je Ing. V. Peštál, tel. 724 742 682