Upozorňujeme na splatnost místního poplatku za odpady, a to do 30. června 2020. Sazba poplatku činí 600,- Kč na osobu.

Výše poplatku za  osoby, které v letošním roce dosáhnou věku 65 let a starší, činí 492,- Kč.