Ve dnech 8. 6. 2020 – 22. 6. 2020 bude úplně omezen provoz na ulici  Vrahovická v Prostějově, v místě žel. přejezdu, z důvodu opravy přejezdové konstrukce a železničního svršku. Odpovědná osoba: za Správu železnic, s.o. Svatoslav Zedka, tel. 725 275 436.