Od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020 bude částečně omezen provoz na části ul. Vrahovická v Prostějově, z důvodu provádění stavby „Prostějov, ul. Vrahovická – Rekonstrukce kanalizačních revizních šachet“. Provoz bude na ul. Vrahovická omezen pouze v části pruhu pro cyklisty směrem do Vrahovic. Provoz na silnici bude i nadále obousměrný. Práce budou prováděny v období 1. 6. 2020 – 31. 8. 2020 po etapách 1-3. Při stavebních pracích dojde k částečnému omezení provozu na komunikacích, šířka vozovky pro průjezd v obou směrech bude 6m, objízdné trasy navrženy nejsou.

odpovědná osoba: David Klimeš, tel.: 770 127 369.