Dne 18. 5.-23. 5. 2020 bude uzavřena místní komunikace ul. E. Valenty a část ul. Sportovní (v úseku od ul. Pod Kosířem po poslední křižovatku před silnicí II/366 na ul. Olomoucká) z důvodu opravy poklopů v ul. E.Valenty.

Akci provádí společnost STRABAG a.s., odpovědná  osoba Josef Bednář, tel. 602 742 420.

Děkujeme za pochopení.