Z důvodu bezvýkopové opravy kanalizace bude od 11.5.2020 do 30. 6. 2020 částečně uzavřena ul.Českobratrská,

od 15.6.2020 do 31.7.2020 bude částečně uzavřena ul. Martinákova a ul. Komenského.

Akci provádí společnost BMH spol s r.o., odpovědná  osoba Martin Vybíral, tel. 725 565 317.

Děkujeme za pochopení.