Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 23. 04. 2020 od 8:00 – 15:00 přerušena dodávka elektrické energie v oblasti: ul. Šárka č. 4 (MŠ), 6, 8, 10, 10a, 12, 14 a Okružní č. 97.

Provozovatel DS upozorňuje na možnost zrušit plánovanou odstávku v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID 19, aby nedošlo ke zhoršení dopadu na koncové odběratele. 
Více informací o odstávkách naleznete na www.eon-distribuce.cz nebo volejte Poruchovou linku 800 22 55 77.