Velká rekonstrukce ulice 8. května v centru Olomouce, kterou dočasně pozastavila situace způsobená vyhlášením nouzového stavu z důvodu zabránění šíření pandemie koronaviru, se rozběhne po Velikonočním pondělí. Z důvodu zahájení stavebních prací bude ulice od 14. dubna 2020 pro automobilový provoz i MHD zcela neprůjezdná. Průchod pro chodce bude po celou dobu stavby zajištěn.

Firma, která si už v počátkem března převzala prostor ulice jako staveniště, chtěla práce naplno rozjet 16. března. Z důvodu nařízených opatření vlády ČR však zhotovitel rekonstrukci tramvajové trati po dohodě s městem dočasně pozastavil. „Nyní nás zhotovitel oslovil a přislíbil, že pokud bude situace stejná nebo lepší než je ta současná, předpokládá opětovné zahájení prací na stavbě 14. dubna,“ oznámil investiční náměstek primátora Martin Major.

V rámci velké rekonstrukce ulice 8. května v centru Olomouce projde rekonstrukcí tramvajová trať včetně trolejového vedení a všechny povrchy vozovek, vjezdů, chodníků i veřejné osvětlení. Rekonstrukce se týká celého uličního prostoru včetně inženýrských sítí od křižovatky ulic Pekařská, Zámečnická a Opletalova, až po zaústění ulice do náměstí Národních hrdinů. Náklady přijdou na téměř 75 milionů korun. Dle schváleného harmonogramu měla v ulici stavba probíhat osm měsíců. „Původně odsouhlasené termíny jsou nyní zcela závislé na vývoji situace, všichni však doufáme, že odklad nezpůsobí zásadní problémy,“ uvedl náměstek primátora Major.

Dlouho připravované rekonstrukci nahrála skutečnost, že Povodí Moravy začalo v rámci stavby protipovodňových opatření v Olomouci s rekonstrukcí mostu přes Moravu na Masarykově třídě. Z tohoto důvodu je od 2. března zastavena jedna větev tramvajové dopravy ve městě, která vede právě ulicí 8 května. „Ačkoliv nouzový stav a související opatření proti šíření koronaviru ovlivnila negativně řadu stavebních firem a stavebních akcí, zhotovitelům protipovodňových opatření se daří pokračovat dál a dodržovat všechny v harmonogramu stanovené termíny,“ objasnil primátor Mirek Žbánek.

Od pondělí 14. dubna tak bude z důvodu zahájení stavby ulice 8. května neprůjezdná, výjimku budou mít pouze vozidla s povolením stavby. Po celou dobu bude zajištěn průchod ulicí pro pěší v podobě odpovídající průchodu staveništěm., nutný vjezd složek integrovaného záchranného systému i nezbytný vstup do jednotlivých nemovitostí a prodejen. Hlavní objem prací na stavbě bude začínat na straně křižovatky s ulicemi Zámečnická a Pekařská. Pak by se pak měla stavba posunout dál za nákupní galerii, aby křižovatkou u Koruny už mohl projíždět výlukový autobus MHD.

K organizaci stavby město uskutečnilo koncem února veřejné jednání. „Snažíme se usnadnit lidem situaci a zmírnit dopady stavby, právě proto se s majiteli nemovitostí scházíme a informujeme je,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. Ke stavební části rekonstrukce magistrát zřídil i informační službu na čísle 605 875 579.