Informace se konkrétně týká uzavření oddělení řidičů.

Omezení provozu bude v pátek dne 1. 11. 2019. V tento den nebude možné vyřizovat záležitosti týkající se řidičských průkazů, řidičských oprávnění, digitálních karet, výpisů z karty řidiče atd.

Důvodem je stěhování, které bude na oddělení řidičů probíhat.

Děkujeme za pochopení