Tramvajová trať v Litovelské ulici na křižovatce s ulicemi na Šibeníku a Dvořákova musí projít v době od 7. do 21. října 2019 rekonstrukcí. Z tohoto důvodu bude ve stejném termínu platit v Litovelské ulici úplná uzavírka. Už od soboty 5. října nebudou jezdit tramvaje do Neředína, o cestující se postará náhradní autobusová doprava. 

Žádáme řidiče, aby se řídili dopravním značením a počítali s časovou rezervou při průjezdu touto částí Olomouce. V době uzavírky lze očekávat dopravní komplikace v exponovaných místech, tedy na všech křižovatkách, křížících ulice Albertova, Foerstrova a Pražská.  Vyzýváme také chodce, aby věnovali zvýšenou pozornost bezpečnosti při přecházení komunikací.

Na operativní poradě na radnici byla dohodnuta součinnost městské i státní policie, pracovníků magistrátu a Dopravního podniku. Dopravní policisté budou v kritických časech zejména v první den řídit dopravu a bude reagovat na vývoj situace, kterou budou sledovat motohlídky. Strážníci mimo jiné zajistí bezpečnost na přechodech pro chodce, dopravní podnik bude rovněž informovat ostatní složky o aktuální situaci. Magistrát věnuje maximální snahu o informovanost všech obyvatel města. O dopravním omezení jsou informovány všechny olomoucké školy, připraveny jsou rozhlasové spoty či například letáky v MHD a inzerce v médiích. Aktuální informace sledujte na www.olomouc.eu

Rekonstrukci si vyžádal špatný technický stav tramvajových kolejí. Opravu nebylo možné provést v letních měsících, kdy je menší hustota dopravy, protože probíhala rekonstrukce Erenburgovy ulice a křižovatky ulice Palackého a náměstí Hrdinů. Křižovatka zůstane po dobu rekonstrukce průjezdná pro autobusy MHD a vozidla integrovaného záchranného systému. 

Objízdné trasy jsou vedeny tak, aby se vyhnuly Foerstrově ulici, v níž nelze upravit signální plány světelné signalizace.

Pro příjezd od Konice: Tř. Míru, vlevo na Pražská, vpravo na Erenburgova, Tomkova, Ladova, Dolní Hejčínská, Dobrovského, v obou směrech.

Pro příjezd od Mohelnice vlevo: Erenburgova, Tomkova, Ladova, Dolní Hejčínská, Dobrovského, v obou směrech.

Pro příjezd od Konice vpravo: Neředínská, Okružní, Hraniční, vlevo Brněnská, Wolkerova, Havlíčkova a vlevo tř. Svobody

V opačném směru: Palackého, vlevo Krapkova, vpravo Wolkerova, Brněnská, vpravo Hraniční, Okružní, Neředínská a vlevo Tř. Míru směr Konice.

Ve směru od Mohelnice: Pražská, Foerstrova, vlevo Štítného, Wolkerova, Havlíčkova a vlevo tř. Svobody.

Výluka tramvajového provozu – Palackého – Neředín, krematorium a zpět a dočasná změna vedení autobusových linek č. 10, 20, 21 a 29

Od soboty 5. 10. 2019 do pondělí 21. 10. 2019 bude prováděna oprava tramvajové tratě v křižovatce ulic tř. Míru, Na Šibeníku, Litovelská a Dvořákova. Z tohoto důvodu bude v uvedeném termínu v úseku Palackého – Neředín, krematorium a zpět vyloučena tramvajová doprava. Současně dojde k dočasné změně vedení autobusových linek č. 10, 20, 21 a 29 a změně obsluhy zastávek Gymnázium Hejčín, Šibeník a U Zlaté Koule.

Tramvajový provoz

Po dobu výluky bude tramvajový provoz upraven následovně:

Linka č. 1 – vedena ve své trase dle výlukových jízdních řádů.

Linky č. 2 a 7 – nahrazeny kombinovanými linkami s označením X2/7 (vedena po trase Fibichova – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Tržnice – Hlavní nádraží – Fibichova) a s označením X7/2 (vedena po trase Fibichova – Hlavní nádraží – Tržnice – Náměstí Republiky Hlavní nádraží – Fibichova). Obsluhovány budou všechny tramvajové zastávky.

Linky č. 3, 4, 5 a 6 – budou vedeny dle platných jízdních řádů.

Linka U nebude provozována.

O víkendu je obsluha Pavloviček zajištěna tak, že linka č. 4 s linkami X2/7 (ve směru od Tržnice) a X7/2 (ve směru na Tržnici) mají shodný příjezd a odjezd ze zastávky Hlavní nádraží. Na zastávce Hlavní nádraží bude umožněn vzájemný přestup cestujících mezi linkou č. 4 a linkami X2/7 a X7/2.

Náhradní autobusová doprava v úseku Palackého – Neředín, krematorium a zpět bude zajištěn výlukovými autobusy s označením X. 

Trasa a jednotlivé zastávky výlukových autobusů:


Palackého – tramvajová zastávka směr Neředín

Nádraží město – tramvajová zastávka

Šibeník – tramvajová zastávka

Pražská – tramvajová zastávka

U Kovárny – tramvajová zastávka

Hřbitovy – tramvajová zastávka

Neředín, krematorium – tramvajová výstupní zastávka 


Neředín, krematorium – tramvajová nástupní zastávka 

Hřbitovy – tramvajová zastávka

U Kovárny – tramvajová zastávka

Pražská – tramvajová zastávka

Šibeník – tramvajová zastávka

Nádraží město – tramvajová zastávka

Palackého – tramvajová zastávka směr Neředín


 Jelikož tramvaje budou vedeny pouze na zastávku Náměstí Hrdinů a výlukové autobusy na zastávku Palackého, cestující budou nuceni pro vzájemný přestup přejít mezi těmito zastávkami vzdálenost cca 100 metrů. Z tohoto důvodu jsou jízdní řády konstruovány tak, že rozdíl mezi příjezdem a odjezdem autobusových a tramvajových spojů činí cca 3 – 5 minut.  

Autobusový provoz

Autobusová linka č. 10 bude obousměrně vedena mezi zastávkami Foerstrova a Svatoplukova po objízdné trase ulicemi Foerstrova, Pražská, Erenburgova, Na Trati a Svatoplukova.

Po dobu uzavírky nebudou linkou č. 10 obsluhovány zastávky Šibeník a Gymnázium Hejčín. Na objízdné trase bude obsluhována zastávka Na Trati.

Autobusová linka č. 20 bude ve směru z Chomoutova na Farmak vedena mezi zastávkami Na Trati a Náměstí Hrdinů po objízdné trase ulicemi Na Trati, Tomkova, Ladova, Dolní Hejčínská, Na Střelnici, Studentská, Legionářská a tř. Svobody.

Po dobu uzavírky nebudou zastávky Gymnázium Hejčín a Šibeník v uvedeném směru obsluhovány.

V opačném směru z Farmaku do Chomoutova bude linka vedena beze změny ve své trase. 

Autobusová linka č. 21 bude obousměrně vedena mezi zastávkami Foerstrova a Ladova po objízdné trase ulicemi Foerstrova, Pražská, Erenburgova, Tomkova a Ladova.

Po dobu uzavírky nebudou linkou č. 21 obsluhovány zastávky Šibeník a Gymnázium Hejčín. Na objízdné trase bude obsluhována zastávka Erenburgova.

Autobusová linka č. 29 bude vedena mezi zastávkami Ladova a Olomouc CITY po objízdné trase ulicemi Ladova, Tomkova, Erenburgova, Pražská a komunikace u obchodního centra Olomouc CITY. Mezi zastávkami Globus a Ladova bude vedena po objízdné trase ulicemi Pražská, Erenburgova, Tomkova a Ladova.

Po dobu uzavírky nebudou linkou č. 29 obsluhovány zastávky Gymnázium Hejčín, Šibeník a U Zlaté Koule. Na objízdné trase bude obsluhována zastávka Erenburgova.

Výlukové jízdní řády jsou vyvěšeny na zastávkových označnících, webových stránkách http://www.dpmo.cz a prodejnách DPMO.


Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce