Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne: 19. 09. 2019 od 07:30 do 19. 09. 2019 16:00

Obec
Prostějov

Část obce
Prostějov

Vypnutá oblast:

Bulharská s č. 9, 15 – 25, St. Manharda č. 24, Rumunská č. 36 a parc. č. 2441, odb. místo VaK ul. Mozartova.