Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 16. 9. 2019 od 7:30 hod. do 16:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v oblasti: část ulice Bulharská č. 15-25, 20 – 40, ul. Dr. Horáka č. 13, 15, 18, 20, ul. Waitova č. 13 – 21, ul. Okružní č. 189, 191, 193

a dne 17. 9. 2019 od 7:30 hod. do 16:30 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie v oblasti: ul. Bulharská č. 4 – 12, Na Hrázi č. 7 – 10, St. Manharda č. 15.

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím!

Případné další informace Vám poskytne E.ON poruchová linka 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz