Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 09. 08. 2019 od 07:30 hod do 14:30 hod

Obec           Část obce
Prostějov     Vrahovice

Vypnutá oblast:

Jednostranně ulice IVANA OLBRACHTA od č.2 po č.42 včetně č.43.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.


E.ON Distribuce, a.s.