V Olomouci 19. července 2019

Demolice a výstavba nové malé haly, ale především oprava střechy stávající velké haly, jsou aktuálně prioritami pro práce na olomouckém zimním stadionu, který se má proměnit v multifunkční halu. Usnesla se na tom městská rada. Město zároveň vypsalo veřejnou zakázku na studii proveditelnosti a financovatelnosti nové haly.

Opravu střechy velké haly ale nelze provést okamžitě. Je to investice v řádu desítek milionů korun, jež potřebuje projektovou přípravu. Ještě před opravou velké haly a výstavbou nové malé haly je nutné v okolí budoucí multifunkční haly provést rekonstrukci kanalizace a inženýrských sítí v ulicích Legionářská, Brožíkova a Studentská. Na všechny tyto záměry podalo město žádost o stavební povolení. „Budeme ale muset doplnit textovou i výkresovou část projektové dokumentace, která je z roku 2013 a od té doby byly některé předpisy a normy nahrazeny novými,“ podotkl primátor Mirek Žbánek. Změna se týká mimo jiné i srážkové vody. Ta se nyní bude muset zachytávat.

Doplnění dokumentace pro stavební povolení přijde město zhruba na osm milionů korun. „Nechtěli jsme zahodit vše, co již bylo připraveno, to by se pak jednalo o zmařenou investici,“ vysvětlil primátor Žbánek. Vše by mělo být hotovo do 180 dnů.

Kromě doplnění projektové dokumentace zadá magistrát prostřednictvím odboru strategie a řízení veřejnou zakázku na posouzení proveditelnosti a financovatelnosti záměru Multifunkční hala Olomouc. „Neznáme podmínky připravovaných dotačních titulů a je potřeba nastavit spolupráci státu, kraje a města. Předpokládám, že dotace nepůjde využít pouze na dílčí opravy, jako pravděpodobnější se začíná jevit varianta stavby nové malé haly, která bude součástí celého komplexu,“ dodal primátor Žbánek. Multifunkční hala tak bude podle něj vznikat nejspíš po částech. „Do konce volebního období bychom chtěli vybudovat malou halu pro veřejnost a hobby hokejisty a opravit střechu velké haly,“ naznačil primátor.

Hrubý cenový odhad pro multifunkční halu se pohybuje kolem jedné miliardy korun. Primátor nepředpokládá vznik arény na jiném místě. Jen výkup pozemků by přišel na desítky, možná stovky milionů korun a trval by mnoho let. „Do takového projektu by pravděpodobně musel vstoupit i soukromý investor. A to by financování ze státních dotací ještě více zkomplikovalo,“ uzavřel primátor.


Mgr. Pavel Konečný
Magistrát města Olomouce