Od srpna vznikne v městské části Týneček nový klub seniorů. Jejich celkový počet v Olomouci tak stoupne na 22. 

„Reagujeme na iniciativu a přání obyvatel Týnečku. Své sídlo nový klub seniorů najde ve stejné budově jako komise místní části a TJ Sokol. Vzhledem k tomu, že se ale nyní objekt opravuje, bude klub seniorů dočasně umístěn v tamní pobočce městské knihovny,“ popsala náměstkyně primátora Eva Kolářová. 

Žádost na vznik klubu podpořily více než tři desítky seniorů žijících v Týnečku. Na pondělním jednání s jeho vznikem souhlasila i Rada města Olomouce. „Největší problém v životě seniorů je často samota, která zpravidla vyústí v sociální izolaci,“ připomněla náměstkyně primátora pro sociální oblast Eva Kolářová. Podle Českého statistického úřadu dojde v roce 2050 ke zvýšení počtu osob starších 65 let na dvojnásobek současného stavu a lidí starších 85 let bude proti dnešku téměř pětinásobek.

Náklady na provoz klubu seniorů budou letos hrazeny z rozpočtu oddělení sociální pomoci a služeb a pomohou k tomu finanční prostředky, které město získalo za první místo v soutěži Obec přátelská seniorům.

Olomouc patří k těm městům, které podporou zřizování a činnosti klubů pro seniory výrazně napomáhají sociální aktivizaci lidí vyššího věku. Výhodou je rovnoměrné rozmístění klubů po území města a dobrá dostupnost pro všechny zájemce. Celkem je v olomouckých klubech seniorů registrováno přes 1 500 členů.


Statutární město Olomouc