Obyvatelé olomoucké městské části Nedvězí si mohou oddechnout od hluku stavebních strojů a začít využívat novou Rybniční ulici. Tu proměnila náročná téměř čtyřměsíční rekonstrukce.

Výsledkem je nová komunikace, chodníky a infrastruktura.

Stavební práce se rozběhly letos v červnu v ulici Rybniční a také v navazující části komunikace, která míří do ulice Jilemnického. „V těchto dvou úsecích bylo opraveno téměř půl kilometru vozovky a nově postaveno tři sta metrů chodníků. Rekonstrukce přispěla ke zlepšení bezpečnosti provozu, ke snížení hluku i prašnosti a podařilo se vyřešit problém se zaplavováním komunikace dešťovou vodou,“ popsal investici náměstek primátora Filip Žáček.

Důvodem pro rekonstrukci byl špatný technický stav vozovky, kterou místy tvořily i nezpevněné části. „Podařilo se tak naplnit slib, který jsme dali místním obyvatelům. Odteď mají odpovídající a kultivovaný příjezd ke svým domům, které v této lokalitě nedávno postavili. Nová silnice a chodníky pomohou i rodičům dětí, kteří v  Rybniční ulici chodí do mateřské školy,“ vysvětlil první náměstek primátora Martin Major.

Původní povrch i konstrukci komunikace tak nyní nahradilo nové podloží a nová vozovka z asfaltobetonu. Podél komunikace v Rybniční ulici vyrostly komfortní chodníky a k lepší bezpečnosti provozu napomáhají zpomalovací prahy. Stavební práce v lokalitě zahrnovaly instalaci nového veřejného osvětlení i stavbu dešťové kanalizace, kdy opravami prošla dvě samostatná potrubní vedení, která patří k blízkému rybníku.

Rekonstrukce ulice Rybniční byla rozdělena na dílčí úseky. Jednotlivé dokončené etapy tak stavba postupně uváděla do předčasného užívání pro dopravní obsluhu. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly částky 7 milionů korun. „Jsme rádi, že se povedlo zvelebit část Nedvězí, kde nedávno vznikly nové rodinné domy a vede tudy příjezd k mateřské školce,“ ocenila výsledek investice města předsedkyně Komise místní části Nedvězí Milena Černohouzová.


Mgr. Radka Štědrá
vedoucí oddělení mediální komunikace
Magistrát města Olomouce