Další významnou společnou investici do dopravní infrastruktury teď chystá město Olomouc a Dopravní podnik města Olomouce. Jejím cílem je rekonstruovat tramvajovou trať na Brněnské ulici a současně investovat i do jednoho ze dvou podchodů, které vedou pod frekventovanou silnicí k Fakultní nemocnici Olomouc.

Rekonstrukce se týká úseku tramvajové trati od oblouku v Brněnské ulici až po zastávku Fakultní nemocnice. Jelikož je město Olomouc majitelem stavebního objektu zdejšího podchodu, který rovněž vzhledem k jeho stavu plánovalo opravit, stalo se spoluzadavatelem této veřejné zakázky.

„Od počátku jsme plánovali, že rekonstrukci podchodu k fakultní nemocnici chceme uskutečnit právě v období, kdy se bude opravovat tramvajová trať v Brněnské ulici,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk. „Z provozních důvodů bylo pro nás důležité, aby rekonstrukce podchodu i tramvajové trati probíhala současně, proto jsme celou akci řešili společně s Dopravním podnikem města Olomouce. Naší prioritou je, aby jakákoli omezení na této frekventované tramvajové trati byla co nejkratší a jen po nezbytně nutnou dobu,“ doplnil investiční náměstek primátora Filip Žáček.

Podchod byl vybudován v roce 1982 a nyní již dosluhuje, Čeká ho tedy kompletní rekonstrukce včetně nového zastřešení, opláštění, prosklení a osvětlení části s výstupem k fakultní nemocnici.

Výluka tramvajového provozu je plánována na termín od 1. července do 28. srpna 2018. Nicméně práce na samotném podchodu začnou již o několik týdnů dříve a měly by skončit do října. S investicí do podchodu pomůže městu i dotace ve výši až 10,9 milionu korun při celkových předpokládaných nákladech na podchod kolem 16 milionů korun včetně DPH.


Statutární město Olomouc