Už od roku 2015 postupně probíhá náročná rekonstrukce výjimečného objektu, který je dokladem parkové architektury 19. století. Letos bude oprava dokončena a historická oranžerie se stane chloubou olomouckých Smetanových sadů. V nejbližších měsících bude pokračovat poslední část prací, se kterými výstavišti finančně pomůže i město Olomouc.

Město nyní Floře pomůže formou individuální dotace. Její schválení bylo zastupitelstvu doporučeno na úterním jednání městské rady. Celkové náklady na finální etapu rekonstrukce jsou 9,8 milionu korun bez DPH. „Z rozpočtu statutárního města Olomouce poskytneme dotaci ve výši 6 170 000 korun bez daně. Nijak jej to nově nezatíží, protože jsme s penězi na tuto investici počítali již při prosincovém schvalování rozpočtu,“ upřesnil investiční náměstek primátora Filip Žáček. Sama Flora pak z vlastních zdrojů investuje 2,9 milionu korun bez DPH a menší částky v řádu stovek tisíc korun jí na dokončení rekonstrukce přidá i Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

První etapa oprav proběhla v roce 2015 a její náklady byly 1 730 427 Kč bez DPH. Druhá etapa se uskutečnila v roce 2016 a její náklady byly 2 267 894 Kč bez DPH. V roce 2017 byla provedena třetí etapa oprav za 2 008 800 korun bez DPH. Nyní je třeba provést repliky historických oken, instalaci vytápění, rekonstrukci dveří a cihelné dlažby.

„Jsem rád, že se nám díky spolupráci s Florou a dalšími donátory podaří po letech vrátit této cenné oranžerii původní podobu a ta se stane dalším místem, které budou moci návštěvníci olomouckých parků využívat,“ dodal náměstek Žáček. Oranžerie, která je národní kulturní památkou, byla postavená ve 2. polovině 19. století dle versailleské předlohy a do olomouckých městských sadů se dostala v roce 1886, kdy ji sem demontovanou přestěhovali ze zámeckého parku ve Velké Bystřici. Oranžerie sloužila svému účelu coby domov pro bohaté sbírky vzácných exotických rostlin až do roku 1927, kdy byly otevřeny moderní palmové skleníky. Následně byla využívána spíše jako zázemí výstaviště, bývala zde například zámečnická či údržbářská dílna.

Před zahájením rekonstrukce jí kvůli špatnému technickému stavu hrozila demolice.
„Po dokončení rekonstrukce bude historická oranžerie sloužit jako místo setkávání a jako prostor pro společenský a kulturní život, tak jako tomu ostatně bývalo kdysi i při původním využití oranžerie,“ nastínil budoucí využití náměstek primátora Aleš Jakubec.


Statutární město Olomouc