Ve dnech 21. – 23. 5. 2018  bude částečně omezen provoz na ulici Netušilova v Prostějově z důvodu stavebních prací na optické síti Infos. Stavbu provádí MTEL Communications s.r.o., Krapkova 6, Olomouc, odpovědná osoba Michal Veselý, tel. 777 366 124.